Vytlačiť tútor stranu

Koncerty v roku 2007

22. február 2007, Bratislava
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, odovzdávanie cien "Fra Angelico"

10. jún 2007, Vráble
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, koncert so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala

4. júl 2007, Nitra
Divadlo Andreja Bagara, Cyrilo-Metodská akadémia

16. september 2007, Bratislava
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, koncert so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala

14. október 2007, Vráble
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, hodový koncert, hosť koncertu: Dámske komorné trio

24. november 2007, Košice
Historická radnica, koncert s Pressburger quartett v rámci Festivalu sakrálneho umenia

24. november 2007, Prešov
Dóm sv. Mikuláša, koncert

25. november 2007, Žilina
Kostol sv. Barbory, koncert

22. december 2007, Vráble
Farský kostol, koncert s orchestrom Gustav Brom Big Band