Vytlačiť tútor stranu

Koncerty v roku 2006

9. apríl 2006, Cífer
Kostol sv. Michala, Cíferská hudobná jar – otvárací koncert

21. máj 2006, Zlaté Moravce
Dolný kostol Bratov Tešiteľov, koncert "Pocta Mozartovi" so sláčikovým kvartetom Animo quartet

21. máj 2006, Vráble
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, koncert "Pocta Mozartovi" so sláčikovým kvartetom Animo quartet

7. máj 2006, Budapešť
Evanjelický kostol Deák tér, koncert v rámci IV. Stretnutia slovenských speváckych zborov

18. jún 2006, Modra
Evanjelický kostol, koncert "Pocta Mozartovi" spoluúčinkuje Animo quartet

8. otkóber 2006, Vráble,
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Hodový koncert, hosť koncertu: Spevácky zbor Nitria

22. október 2006, Bratislava
Kostol najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuiti, koncert "Pocta Mozartovi" spoluúčinkuje Animo quartet

3. november 2006, Nitra
Synagóga, koncert "Pocta Mozartovi" so sláčikovým kvartetom Animo quartet v rámci festivalu Hudobná jeseň

19. december 2006, Bratislava
Hudobná sieň Bratislavského hradu, Koncert s Moyzesovým kvartetom v rámci Roka Slovenskej hudby a Roka Mozarta