Vytlačiť tútor stranu

Koncerty v roku 2017

26. december 2017 Bratislava, Katedrála sv. Martina
Vianočný koncert spojený s prezentáciou CD Radostná zvesť
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra
Miroslav Dvorský, Ján Babjak
Corelli, Jozef Halmo – Radostná zvesť, Vianočné koledy, Pastorálna vianočná omša zo zbierky Andreja Kmeťa Prostonárodné vianočné piesne v úprave Dušana Billa (premiéra)

6. december 2017 Trenčianske Teplice, Kursalon
Mikulášsky koncert
Halmo, koledy

26. november 2017 Handlová, Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Katarínsky koncert
Hosť: Eva Moleková / organ
Palestrina, Bach, Cantus Catholici, Bella, Pärt

29. október 2017 Dolný Kubín, Farský kostol sv. Šimona a Júdu
Kubínska hudobná jeseň
Koncert

ADOREMUS, MUCHA QUARTET a Hilda Gulyasová
Händel, Mozart, Pärt, Schnitke, Bella, Godár

15. október 2017 Trenčín, Evanjelický kostol
Trenčianska hudobná jeseň
Koncert

Hosť: Eva Moleková / organ
Palestrina, Bach, Cantus Catholici, Bella, Pärt

8. október 2017 Nitra, Kostol sv. Gorazda
Poeticko-hudobná kompozícia Tebe na chválu náš prvoučiteľ v rámici XXV. spomienky na svätého Gorazda v Bratislave
Recitátori: Jozef Šimonovič a Ľubomír Hallon
Križkovský, Trnavský, Kaszewski, Tovačovský

26. august 2017 Malacky, Zámocký park
Poľovnícky deň
Účinkovanie v programe Duchovný odkaz sv. Huberta

Hassler, Viadana, Cantus Catholici

27. júl 2017 Bratislava, Gréckokatolícky katedrálny chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža
Poeticko-hudobná kompozícia Tebe na chválu náš prvoučiteľ v rámici XXV. spomienky na svätého Gorazda v Bratislave
Recitátori: Jozef Šimonovič a Ľubomír Hallon
Križkovský, Trnavský, Kaszewski, Tovačovský

25. jún 2017 Nitra, Farský kostol Navštívenia Panny Márie
MUSICA SACRA

14. máj 2017 Lúčnica nad Žitavou, Kostol sv. Jána Nepomuckého
Hodový koncert
Hassler, Gallus, Trnavský, Mozart, Wick

8. máj 2017 Vráble, Kostol Preblahoslavenej Panny Márie
Koncert venovaný pamiatke Andreja Kucharského, operného speváka, čestného občana mesta Vráble
Hosť: Michaela Šebestová

7. január 2017 Senec, Evanjelický kostol
Trojkráľový koncert
ADOREMUS, Zuzana Szabó, Tomáš Šelc
Koledy, Halmo, Godár, Fabián