Vytlačiť tútor stranu

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Pripravujeme

26. december 2023 15:00
Bratislava, Katedrála sv. Martina

Prostonárodná vianočná omša zo zbierky Andreja Kmeťa v úprave Dušana Billa
"Vianoce v Chrenovci" – vianočné spevy zo zbierky Ignáca Drozda pol. 19. stor.
Koledy

Členovia Slovenského komorného orchestra
Tomáš Šelc / basbarytón
Daniel Gabčo / organ

Predpredaj vstupeniek Ticketportal

VIDEOPOZVÁNKA


PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS prijíma spevákov do všetkých hlasových skupín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: adoremus@adoremus.sk