Vytlačiť tútor stranu

Aktivity speváckeho zboru

Od svojho vzniku sa Adoremus úspešne predstavil na mnohých festivaloch, koncertoval vo väčšine slovenských miest, ako i v zahraničí – v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Poľsku. Spolupracoval s STV, so Slovenským rozhlasom, rádiom Vatikán, rádiom Lumen, so Štátnou filharmóniou Košice, s mnohými koncertnými umelcami a skladateľmi.

V roku 2000 získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov IUVENTUS MUNDI CANTAT v Olomouci v kategórii duchovná a cirkevná hudba zlatú medailu.

Okrem koncertnej činnosti Slovenský spevácky zbor Adoremus vykonáva činnosť aj v oblasti liturgickej, výchovno-vzdelávacej a edičnej. Účinkuje na bohoslužbách a významných cirkevných slávnostiach, organizuje celoslovenské školenia dirigentov a organistov a semináre cirkevnej hudby. V roku 1995 založil a tri roky vydával štvrťročník Adoremus časopis o duchovnej hudbe. Jeho pokračovateľom je následný časopis ADORAMUS TE.