Vytlačiť tútor stranu

Koncerty v roku 2020

4. január 2020 Kmeťovo, Kostol Ružencovej Panny Márie
Trojkráľový koncert
ADOREMUS a členovia Slovenského komorného orchestra

5. január 2020 Prenčov, Kostol sv. Mikuláša
Ekumenický novoročný koncert
ADORREMUS a MUCHA QARTET

11. júl 2020 Sampor, Kláštor Premenenia Pána mníchov z rehole svätého Benedikta
Hudobnopoetické pásmo sv. Benediktovi patriarchovi mníchov Západu a patrónovi Európy
ADOREMUS a Jozef Šimonovič