Vytlačiť tútor stranu

Koncerty v roku 2003

5. január 2003, Starý Smokovec, 
Kostol sv. Petra a Pavla, Trojkráľový koncert

5. január 2003, Poprad, 
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Trojkráľový koncert

6. január 2003, Liptovský Hrádok, 
Kostol Navštívenia Panny Márie, Trojkráľový koncert

6. január 2003, Liptovský Mikuláš, 
Kostol sv.Mikuláša, Trojkráľový koncert

18. február 2003, Bratislava, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Akadémia "Jubileum umelcov"

9. marec 2003, Vráble, 
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, koncert

16. marec 2003, Prievidza, 
Kostol Najsvätejšej Trojice – Piaristi, koncert

16. marec 2003, Bojnice, 
Kongresová sála, koncert

6. apríl 2003, Trnava, 
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, koncert

13. apríl 2003, Bratislava, 
Koncertná sieň Klarisky, bakalársky koncert Evy Bogárovej

1. máj 2003, Bratislava, 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Blumentál, koncert

25. máj 2003, Bratislava, 
Kostol Zvestovania – Františkáni, diplomový koncert Vladimíra Zajíca

8. jún 2003, Malacky, 
Kostol Nepoškvrneho Počatia P. Márie, koncert

8. jún 2003, Modra, 
Evanjelický kostol, koncert

3. október 2003, Bratislava, 
Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí SR, Medzinárodné sympózium "Etika života"

5. október 2003, Hodonín (Cz), 
Kostol sv. Vavřince, koncert

5. október 2003, Holíč, 
Kostol sv. Martina, koncert

12. október 2003, Vráble, 
Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Hodový koncert, spoločné vystúpenie s orchestrom Collegium cantorum z Nitry

25. október 2003, Komárno, 
Kostol, Vystúpenie v rámci festivalu sakrálnej hudby Harmonia sacra Danubiana

9. november 2003, Bratislava, 
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuiti, koncert

22. november 2003, Viedeň (A), 
Kostol nemeckých rádov, Koncert v rámci festivalu cirkevnej hudby Kirchenmusiktag 2003

20. december 2003, Bratislava, 
Koncertná sieň Klarisky, vianočný koncert