Vytlačiť tútor stranu

Sólisti

Peter Mikuláš, bas
Igor Pasek, tenor
Denisa Šlepkovská, alt
Tatiana Paládiová, soprán
Peter Pavlík, organ
Peter Čapó, organ
Peter Reiffers, organ
Ján Blahuta, organ
Marek Vrábel, organ
Juraj Peter, bas
Jana Pastorková, soprán
Daniel Čapkovič, bas
Katarína Šilhavíková, soprán
Eva Šušková, soprán
Roman Bajzík, tenor
Helena Szaboová, soprán
Pavol Remenár, tenor
Miriam Garajová, soprán
Tomáš Šelc, basbarytón
Miroslav Dvorský, tenor
Matej Slezák, tenor
Angelika Zajícová, alt
Nela Pocisková, speváčka
Martin Babjak, barytón
Jozef Kundlák, tenor
Lidija Horvath-Dunjko, soprán
Marcel Kapala, organ
Daniela Baňasová, mezzosoprán
Ivan Palovič, viola
Gustáv Beláček, bas
Ján Babjak, tenor