Vytlačiť tútor stranu

Hudobné telesá

Ad una corda Animo quartet (2006)
Aurin, Maďarsko (2004)
Bratislavskí madrigalisti (2003)
Bratislavský detský zbor (2005)
Bratislavský chlapčenský zbor (2004)
Caecilia chorus (2005)
Cantate Domino, Rakúsko (2001)
Cantica nova secunda (2004)
Cantilena (2004)
Cantorei Gratz, Rakúsko (1999)
Coro Polifónico de la Fundación Catedral de La Plata, Argentína (2013)
Gustav Brom Big Band (2007, 2008, 2009, 2012)
Chorus coronae, Česká republika (2000)
Košický spevácky zbor učiteľov (1993)
Lúčnica (2004)
Martinský spevokol (2004)
Moyzesovo kvarteto (2006, 2008)
Musica sacra, Nemecko (1998)
Nitria (2006)
OMV Blasorchester, Rakúsko (2004)
Pressburger quartett (2007)
Schola Gregoriana Bratislavensis (2010)
Schola Gregoriana Pragensis (2009, 2015)
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala (2007–2012, 2014, 2015)
Slovenský komorný súbor Musa ludens (2009)
Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave (2002)
Štátna filharmónia Košice (1993)
Štátny komorný orchester Žilina (2010)
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave (2002)
Akademický spevácky zbor Tempus (2012)
Vojenská dychová hudba Ozbrojených síl SR