Vytlačiť tútor stranu

Spevom k Bohu

ADOREMUS Cantate Domino (CD), Slovart Records, Bratislava, 1999

Slovenský spevácky zbor Adoremus je vyspelým amatérskym telesom, ktoré sa už takmer desať rokov zameriava na predvádzanie a šírenie cirkevnej hudby. Každý, kto mal možnosť vidieť tento zbor spievať naživo, môže potvrdiť, že interpretácia sakrálnych skladieb nie je pre jeho členov rutinnou záležitosťou, ale formou proklamovania vlastnej viery a presvedčenia. Doterajšie umelecké aktivity zboru vyvrcholili vydaním CD Cantate Domino (Spievajte Pánovi), ktorý sa nedávno dostal na náš trh.

Nahrávka, ktorá vyšla pod etiketou Slovart Records, obsahuje až osemnásť cirkevných zborových skladieb rôznych štýlových období európskej klasickej hudobnej tradície. Pod jej umeleckú realizáciu sa podpísal dirigent Dušan Bill, ktorý má s uvádzaním chrámovej hudby bohaté skúsenosti predovšetkým ako dirigent Miešaného zboru bratislavského Konzervatória. So Slovenským speváckym zborom Adoremus spolupracuje už niekoľko rokov a za ten čas interpretačná úroveň telesa významne stúpla. Zbor má pekný, mäkký zvuk s príťažlivým zafarbením, čo vyplýva aj z toho, že jeho členmi sú prevažne mladí, technicky dobre pripravení speváci. Medzi jeho prednosti patrí oduševnený výraz a precízna artikulácia textu, taká dôležitá pri interpratácii cirkevnej hudby. Dokumentuje to aj CD Cantate Domino, nazvaný podľa titulnej skladby výberu od nemeckého skladateľa Hansa Lea Hasslera z prelomu 16. a 17. storočia. Medzi vybranými skladbami nechýbajú ozajstní velikáni katolíckej chrámovej hudby – Josquin Despréz (In te Domine speravi), Giovanni Pierluigi da Palestrina (Sicut cervus desiderat), Tomas Luis de Victoria (Caligaverunt oculi mei), Alessandro Scarlatti (Exsultate Deo), Anton Bruckner (Os justi). Vo výbere figurujú aj diela skladateľov zo Slovenska – Zachariáša Zarevutia (O Jesu mi dulcissime), Mikuláša Schneidra-Trnavského (Ave Maria in Es), Ľudovíta Rajtera (Iustorum animae). V sprievodnej brožúre sú vytlačené všetky latinské texty interpretovaných skladieb so slovenským prekladom, takže poslucháč môže konfrontovať obsah textov s ich hudobným stvárnením.

Peter Ruščin