Vytlačiť tútor stranu

MG Blízo je Pán

A. strana
1 Blízko je Pán (Wait for the Lord)
2 Magnificat - chorál
3 Aleluja
4 Dona nobis pacem
5 Christus resurrexit
6 Moja múdrosť (El Senyor)
7 Da pacem, Domine
B. strana
1 Kyrie 1
2 Bless the Lord
3 Gospodi pomiluj
4 Spievaj Pánovi (Exaltabo te)
5 Benedicimus te
6 V Bohu je moja spása (Mon ame se repose)
7 Singt dem Herrn
8 Ubi caritas
Hudba: Jacques BerthierMelchior Franck (A7)
Copyright & Cover picture: ATELIERS ET PRESSES DE TAIZÉ, FRANCE
Naspieval Slovenský katolícky spevácky zbor Adoremus a členovia chrámového spevokolu pri kostole kapucínov v Bratislave.
Dirigent: Jana Rychlá
Hudobná réžia: Peter Zagar
Zvuková réžia: Maťo Lišhák, Fero Petriska
Nahraté v roku 1993 v štúdiách Slovenského rozhlasu a Spirit Art.
Vydalo: CANTATE