Vytlačiť tútor stranu

Jozef Vrábel, manažér

Je absolventom Konzervatória v Žiline. Pôsobí ako pedagóg Základnej umeleckej školy Imricha Godina Vráble a od roku 1993 je jej riaditeľom. Zároveň zastáva post riaditeľa Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti. Je členom hudobnej sekcie Slovenskej liturgickej komisie a Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska.

Patrí k zakladateľom Slovenského speváckeho zboru Adoremus, je jeho štatutár a manažér.