Vytlačiť tútor stranu

Koncerty v roku 2012

Vianočný koncert ADOREMUS a jeho hostia


26. december 2023 15:00
Bratislava, Katedrála sv. Martina

Prostonárodná vianočná omša zo zbierky Andreja Kmeťa v úprave Dušana Billa
"Vianoce v Chrenovci" – vianočné spevy zo zbierky Ignáca Drozda pol. 19. stor.
Koledy

Členovia Slovenského komorného orchestra
Tomáš Šelc / basbarytón
Daniel Gabčo / organ

Predpredaj vstupeniek Ticketportal

VIDEOPOZVÁNKA