Vytlačiť tútor stranu

Časopis ADOREMUS

Tradícia sakrálnej hudby patrí u všetkých kultúrnych národov sveta k pokladom neoceniteľnej hodnoty. Každý národ si tento poklad zveľaďuje a zachováva pre ďalšie generácie.

V roku 1995 Slovenský spevácky zbor Adoremus založil a tri roky vydával prvé periodikum na Slovensku zamerané na oblasť duchovnej hudby - štvrťročník Adoremus. Od roku 1998 vychádza vo vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha jeho následný časopis Adoramus te.

Základným zmyslom katolíckej tlače je pomáhať katolíkom pochopiť svet a naplniť ho úlohou, ktorú v ňom majú. Na tomto poslaní sa podieľa každý časopis svojím jedinečným spôsobom. Časopis Adoramus te prispieva k pestovaniu a zveľaďovaniu duchovnej hudby a liturgie, nabáda k aktívnej účasti na živote Cirkvi. Posvätné umenie a jeho krása prezentovaná v časopise poskytuje svetu vynikajúce svedectvo o Pánovi, účinnú apológiu viery. Časopis Adoramus te sa podieľa na evanjelizácii kultúry, sprístupňuje a šíri kultúrne dedičstvo nášho národa. Spojený s veľkou tradíciou kresťanskej európskej kultúry pomáha cirkevným hudobníkom pochopiť svet duchovnej hudby a zároveň naplniť ho úlohou, ktorú v ňom majú.