Vytlačiť tútor stranu

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

29. marec 2015 19:00, Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Trnava


Kventonedeľný koncert
Schola gregoriana Pragensis a ADOREMUS
Vstupné: 5,00 EUR / voľné sedenie (na mieste v deň koncertu 7,00 EUR)
Lístky si môžete objednať cez Ticketportal: http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=20466
V programe koncertu zaznejú spevy zo slávnostnej procesie Kvetnej nedele a tiež spevy zo špecifického repertoáru Svätého týždňa. Zaujímavé sú spievané čítania z Veľkého piatku, tzv. Plač proroka Jeremiáša, v ktorom prorok narieka nad spustošeným Jeruzalemom. V programe budú zastúpené aj spevy sprevádzajúci Veľkopiatkový obrad uctievania kríža, najmä Improperia, pomyselné výčitky Spasiteľa adresované vyvolenému národu ako aj celému svetu. Napriek vážnemu ladeniu, tomuto programu vlastnému, nechýba tu prvok nádeje vo vzkriesenie, ktoré bude nasledovať po krížovej ceste a dotýka sa každého človeka.

Kvetnonedeľný koncert na začiatku Veľkého týždňa v autentickom, monumentálnom sakrálnom priestore v sviatočný deň priblíži a umocní Vaše prežívanie biblického príbehu významných momentov posledných chvíľ Ježiša Krista. Program svojou dramaturgickou nápaditosťou sprístupňujúcou repertoár ležiaci pri samotných koreňoch európskej hudobnej kultúry a diela majstrov vokálnej polyfónie overené časom i kresťanskou tradíciou ponúka nevšedný, jedinečný umelecký zážitok.