Profil

Zbor bol založený v roku 1992 ako celoslovenské vokálne teleso dramaturgicky zamerané na sakrálnu hudbu.

Jeho cieľom je šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej zveľadeniu.

Sídlom Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS je mesto Vráble.

Zbor pracuje pod umeleckým vedením dirigenta Mrg. Art. Dušana Billa.

Od svojho vzniku sa úspešne predstavil na mnohých medzinárodných festivaloch, uskutočnil stovky koncertov doma i v zahraničí – v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Poľsku.

Nahral spevy z Taizé MC „Blízko je Pán" (1993), CD nahrávku „Cantate Domino"(1999), CD „Vianočné koledy" (2001).

V roku 2000 získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Iuventus mundi cantat v Olomouci v kategórii duchovná a cirkevná hudba zlatú medailu.

Zbor účinkoval na mnohých celonárodných cirkevných slávnostiach, spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, s Orchestrom Gustava Broma, s Moyzesovým kvartetom, mnohými koncertnými umelcami a skladateľmi.

Významná je jeho spolupráca so Slovenskou televíziou, pre ktorú realizoval viaceré hudobné relácie: Vianočné koledy, Adeste fideles, Čas radosti, Pater mi, Surrexit Christus, Tu es Petrus.