Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Hľadáme nových spevákov


Slovenský spevácky zbor ADOREMUS prijíma spevákov do všetkých hlasových skupín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: adoremus@adoremus.sk