Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU
Vážení priatelia,
obraciame sa na Vás s prosbou o podporu činnosti Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS 
a to formou poukázania 2% zo zaplatenej dane.
ADOREMUS
WARCHALOVCI
Cena: 10 € + poštovné
CD album si môžete objednať emailom: adoremus@adoremus.sk

Zvuková ukážka
Pozrite si videá Slovenského speváckeho zboru na YouTube.

Pripravujeme

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS prijíma spevákov do všetkých hlasových skupín. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: adoremus@adoremus.sk