Školenia a kurzy

V rámci svojej výchovno-vzdelávacej činnosti Adoremus organizuje kurzy a semináre pre cirkevných hudobníkov.
Účastníci prvého celoslovenského školenia dirigentov katolíckych speváckych zborov, marec 1993. Ukážka bulletinu školenia. Plagát seminára gregoriánskeho chorálu.