Nahrávky

CD Radostná zvesť (2016)

 

CD Vianočné koledy

Nahrávka vznikla v roku 2001 a v tom istom roku sa dostala pred vianocami na trh. Zachytáva najznámejšie vianočné piesne a koledy.

CD Cantate Domino

Je profilovým CD zboru. Nahraté bolo v roku 1999 vo Veľkom Evanjelickom kostole v Bratislave. Obsahuje prierez dramaturgiou zboru.

MG Blízko je Pán

Magnetofónová páska s nahrávkami spevov Taizé. Je to prvá nahrávka svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 1992.